Den største TAK -------- Reception tirsdag d.17.maj 2005 mellem kl. 16 og 17 -------- Se videooptagelsen

Et oplæg 25 års historie! Socialminister Eva Kjer Hansen og socialborgmester Bo Asmus Kjeldgaard vil foretage den officielle åbning. Et nyligt foredrag!