9. dec. 2008

Kære alle jer, der har skrevet under for bevarelsen af Gaderummet

 

Problemer med formaterne, klik for webudgave

 

Tusind tak for jeres støtte, som vi sætter uvurderligt stor pris på. Det har betydet meget for os, at så mange har bakket op om vores fristed, trods den stride politiske modvind vi har været i siden maj 2007.

Gaderummets aktuelle situation er, at lokalerne i Rådmandsgade 60 på Nørrebro d. 21. nov. 2008 blev ryddet af politiet og fogeden. Nu står de ca. 200 brugere, herunder 25 i uafsluttede psykologiske behandlingsforløb og ca. 30 beboere, på gaden, afskåret fra deres hjem, intensive psykologhjælp og det fællesskab, som ellers gjorde det muligt for dem at rette sig op. Det er en meget ulykkelig situation, som vi alle gør alt hvad vi kan for at ændre.

 

Vi har gang i mange projekter, men kontakter jer her i anledning af 2 events, som vi håber kan være med til at sætte fokus på Gaderummets sag i offentligheden. For at sende et stærkt signal til politikere, pressen og borgerne, håber vi meget, at I har lyst og mulighed for at møde op. Det drejer sig om:

 

Indvielse af Gaderummet i gaderummet, onsdag d. 10. dec., kl. 13.00.

 

Vi inviterer medierne til at komme og overvære en af konsekvenserne af Gaderummets lukning: At brugerne nu er henvist til gaden. Vi klipper en snor over til det nye Gaderummet, det offentlige rum, og en lille tale vil blive holdt.

 

Det er vigtigt at så mange som muligt dukker op, især af brugere og tidligere brugere, så kom glad - eller så glad som det nu er muligt, i den triste anledning.

 

Vi mødes på Assistens Kirkegård ved Kulturcentret, Kapelvej 4, og slutter af med lidt kaffe og kage.

 

 

Demonstration for alle Minoriteters vej ud af Samfundets ensretning - For mangfoldighed og retten til selvbestemmelse, torsdag d. 18. dec., kl. 18.00. Sct. Hans Torv, Nørrebro

 

Demonstrationen har til formål at synliggøre vores utilfredshed med de vedvarende lukninger og reformeringer af de alternative behandlings-, pasnings- og undervisningstilbud, fristeder, væresteder og alternative scener.

Vi starter ved Sankt Hans Torv og går videre til Rådhuspladsen, hvor der vil være underholdning, taler fra forskellige repræsentanter fra alternative tilbud og musikalske indslag, samt lidt at varme sig på.

Kom og vær med til at tydeliggøre, for politikere og samfund, hvor vigtige disse tilbud er for en mangfoldig kultur. Samlet står vi stærkest i kampen for ”Retten til at være”.

 

Demonstrationen sker på initiativ af fristedet Gaderummet, bo-, være-, og behandlingssted for udstødte og hjemløse unge, som senest har været offer for bevægelsen af samfundsmæssig ensretning.

 

 

I øvrigt er her et link til en løbeseddel, også indsat nederst, http://gaderummet.dk/a%20a%202008/2008-12-07%20L%F8beseddel%20til%20m%F8de%20N%F8rrebro.Socialborgmester%20Mikkel%20Warming%20vildleder%20offentligheden%20p%E5%20bekostning%20af%20hjeml%F8se.htm, omhandlende de udokumenterede og uretmæssige anklager, som er årsag til Gaderummets nedlæggelse, hvis nogen skulle være interesserede i at læse mere.

 

Man er selvfølgelig mere end velkommen til at henvende sig, hvis man har kontakter eller andet, som måske kan hjælpe os på den ene eller den anden måde. Vi opfordrer desuden til at tilmelde sig Gaderummets facebookgruppe, som ligger her: http://www.facebook.com/event.php?eid=42776296455#/group.php?gid=25398925960

 

Endnu engang mange, mange tak for jeres støtte – og rigtig glædelig jul.

 

 

Et samlet Gaderummet

For yderligere information - kontakt:

Anne Lei, frivillig medarbejder, tlf:6065 0133

Nælde Krake, psykologpraktikant, tlf:2617 7306

 

www.gaderummet.dk/

www.tvgaderummet.info

 

info@gaderummet.dk

 

 

Vi er helt uden midler og modtager også meget gerne et bidrag på:

Arbejdernes Landsbank Reg.5361, kontonr.0000415718 eller

Danske Bank Reg.0274, kontonr.0000766399

 

 

*************************************************************

Socialborgmester Mikkel Warming vildleder offentligheden på bekostning af hjemløse unge i Gaderummet – læs om kendsgerninger i sagen, der ikke kan bortlyves

 

Københavns socialudvalg – med socialborgmester Mikkel Warming i spidsen, paradoksalt nok fra Enhedslisten – har på et efter 1½ år fortsat udokumenteret og uretmæssigt grundlag, lukket fristedet Gaderummet, bo- være og behandlingssted for udstødte og hjemløse unge. Gaderummets brugergruppe er unge med svære personlige og sociale problemer, der typisk har levet på gaden i kortere eller længere tid. Unge, som har oplevet det ene svigt efter det andet, fra nære relationer såvel som fra det sociale system, så længe tilbage de kan huske. De har mistet tilliden til omverdenen, herunder det offentlige system, og har derfor svært ved at indordne sig under rammerne i de traditionelle kommunale tilbud. De er uønskede her, mange har karantæne fra en række steder. De kan ikke være i disse institutioner i mere end ganske kort tid, før de vil blive smidt ud eller gå selv, hvilket de gang på gang har erfaret.

 

I den selvejende institution Gaderummet – flere gange prisbelønnet for sit socialpsykologiske arbejde - fandt de et fristed, hvor de kunne rummes og få den støtte de har behov for: En støtte i gadehøjde, der tager udgangspunkt i netop deres behov, frem for kommunalt fastsatte rammer. Et fristed, hvor døgnåben tilgang, brugerstyring og gratis psykologhjælp, har gjort det muligt for Gaderummet at samle de unge op, og hjælpe dem på vej til et værdigt liv i samfundet. Det er en kendsgerning, som viser sig gennem de mange tidligere brugere, der har kunnet rette sig op og i dag lever et ”normalt” liv.

 

I maj 2007 besluttede socialudvalget at fratage Gaderummet støtten fra Velfærdsministeriets storby-pulje, som det ellers var bevilget. Siden har personalet, på brugernes opfordring, fortsat arbejdet på frivillig basis. I juni 2008 anlagde kommunen en fogedretssag. Kommunen blev på trods af adskillige juridiske tvister i sagen tilkendt ret til Gaderummets lokaler i Rådmandsgade 60 på Nørrebro. Nu har Gaderummet, efter en landsretsdom der stadfæstede fogedrettens afgørelse, kæret sagen til højesteret, fordi grundlaget for fratagelsen af den statslige støtte fra Velfærdsministeriet – som var årsag til at bl.a. huslejen ikke kunne betales - er udokumenteret og i øvrigt lovstridigt, ifølge Gaderummets advokat, Bjarke Madsen.

På trods af dette, og at Gaderummet p.t. har 3 klager over kommunens ageren under behandling i statsforvaltningen, ryddede politiet og fogeden fredag d. 21/11 2008 Gaderummet, uden forudgående varsel fra fogeden, som det ellers er almindelige anstændig og juridisk praksis. Gaderummets unge er således frataget deres hjem, behandling og mødeforum, og selv om vi gør alt hvad vi kan for at holde kontakten og støtte dem der har behov for det, er flere allerede på vej til at synke tilbage til livet på gaden.

 

I offentligheden, på rådhuset og internt i Enhedslisten, vasker socialborgmesteren hænder med udokumenterede og uretmæssige anklager om forholdene i Gaderummet. – Disse uddybes nærmere i det følgende, som tager udgangspunkt i en skrivelse på Mikkel Warmings facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=780057997#/profile.php?id=1049711066&hiq=mikkel%2Cwarming, publiceret d. 21/11, hvor Warming med den ene løgn efter den anden søger at dække over kendsgerningerne og egen inkompetence. For overblikkets skyld, er skrivelsen kommenteret punktvis:

 

1. ”I dag har fogeden bedt den tidligere leder og nogle (få) brugere i Gaderummet om at forlade stedet. For mig er det både en trist og glædelig begivenhed. Trist fordi nogle brugere er utilfredse med beslutningen”.

Fogeden "bad" ikke brugerne om at forlade Gaderummets lokaler, politiet smed dem ud. Mange fik ikke lov til at pakke deres ejendele, heller ikke vigtige journaler og papirer, og en blev nægtet adgang til sin medicin. Da folk senere stod på gaden i snevejr, stod politiet i porten til Gaderummet og grinede af os. De "få" brugere Warming refererer til er ca. 200 brugere, herunder 20-25 i intensive psykologiske forløb og ca. 30 beboere.  Heraf var 35 til stede ved rydningen, da det endnu var tidligt på dagen. Hvornår folk kunne hente deres ejendele, ville man ikke fortælle os.

 

2. ”Glædelig, fordi vi nu kan lave et nyt tilbud med højt til loftet, som samarbejder med andre om at hjælpe brugerne på vej”.

 Som Gaderummet netop altid har gjort, og som jf. det følgende altså ikke bliver tilfældet i det tilbud, som Warming og co. ønsker at etablere i Gaderummets lokaler.

                     

3. ”Det har taget noget tid. I halvandet år har den tidligere leder "besat" lokalerne og ikke villet flytte sig. Det har forhindret os i at komme i gang med det nye tilbud, som vi gerne vil indrette, og det har ærlig talt været at holde brugerne som gidsler for sin egen skyld”.

Indtil fogedretsdommen i juni 2008 har både brugere, personale og bestyrelse opholdt sig fuldt ud lovligt i Gaderummets lokaler, da det grundlag kommunen havde lukket Gaderummet på, var fuld af juridiske huller, som først skulle afklares.  Det er således Mikkel Warmings eget inkompetente arbejde, der er skyld i han ikke har kunnet komme i gang med sit nye projekt.

Når man siden blev i lokalerne, skyldtes det dels at der ikke var noget alternativt sted for brugerne, dels at sagen kørte videre i landsretten og aktuelt i procesbevillingsnævnet. Brugerne opfordrede i maj 2007 – hvor socialudvalget med Warming i spidsen besluttede at fratage Gaderummets sin støtte og fyre samtlige medarbejdere, altså IKKE kun ledelsen – personalet til at fortsætte deres arbejde, fordi de ØNSKEDE Gaderummet og personalets støtte. Det er til gengæld kun Warming og co. selv, der ønsker det nye tilbud. Det er ærlig talt at holde brugerne som gidsler for egen vindings skyld.

 

4. ”For at hjælpe brugerne indrettede socialforvaltningen for over et år siden et nødtilbud få gader væk. Et tilbud som efterhånden bruges af mange tidligere brugere af Gaderummet”.

Ja, nødtilbuddet er ind imellem blevet brugt af brugerne – de har taget et varmt bad der, efter at der i Gaderummet siden oktober sidste år ikke har været varme eller varmt vand, fordi Mikkel Warming og co. fratog Gaderummet støtten, så man ikke kunne betale bl.a. varmeregningerne. Nogle få har også forsøgt at bo i Nødrummet, men langt de fleste, hvis ikke alle, har efter kort tid opgivet, og flere har allerede fået karantæne derfra, hvilket netop illustrerer, at der i en traditionel institution IKKE er kompetencer til at rumme Gaderummets brugere.

 

5. ”Gaderummets tidligere ledelse har længe kritiseret Enhedslisten og mig for at sparke nedad og ville lukke fristeder i København”.

 Det er Gaderummets brugerrepræsentant Peter Mosegaard, der bl.a. i en artikel i Clarté har kritiseret warming for det. Den ligger her http://www.clarte.dk/ Det er interessant at Mikkel Warming, stort set hver gang brugerne retter kritik mod ham, forsøger at projicere den hen til at komme fra den daglige leder.

 

6. ”Til det vil jeg sige, at Enhedslisten, som de eneste, utvetydigt har forsvaret fristeder som Ungdomshuset og Christiania, og at vi arbejder for, at København får flere alternative tilbud både bredt og over for vores udsatte borgere. Kun derved kan vi sikre, at flest muligt får den rigtige individuelle hjælp, de har behov for”.

Så fører socialborgmesteren en meget paradoksal socialpolitik, for Gaderummet er det eneste sted, hvor Gaderummets brugere har kunnet få den individuelle hjælp de har behov for. Det bygger på praksis, på faglige vurderinger fra bl.a. Preben Brandt, dr.med., http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-12%20Information.%20Preben%20Brandt.%20Der%20b%F8r%20v%E6re%20rum%20for%20unge%20hjeml%F8se%20i%20K%F8benhavn.%20P%E5tale.pdf og Morten Nissen , lektor i psykologi, http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20Politik/2007-05-11%20Normalisering%20og%20ensretning.%20Artikel%20af%20Line%20M%F8rch%20og%20Morten%20Nissen,%20Universitet.pdf og på brugernes egne udsagn om mislykkede forsøg andre steder.

 

7. ”Men samtidig mener jeg også, at ledelsen af et kommunalt støttet tilbud skal leve op til de aftaler, den selv har indgået”.

Gaderummet har ikke brudt de aftaler, der blev indgået. Gaderummet har fuldt ud levet op til det grundlag, som Velfærdsministeriet i sin tid godkendte det på. Kommunens tilsyn har vurderet Gaderummet efter regler for psykiatriske bosteder, hvilket Gaderummet IKKE er og heller ikke er godkendt af ministeriet til at være. Kan Mikkel Warming dokumentere sin påstand? I over halvandet år har vi i Gaderummet forsøgt at få at vide hvad han henviser til, men får ikke svar. Til gengæld er vi vidne til hvordan socialborgmesteren med den ene efter den anden konstruerede anklage undergraver Gaderummets arbejde.

 

8. ”Og derfor har de pågældende brugere da også ret i, at alt i Gaderummet ikke bliver som før: For eksempel er det givet, at ledelsen fremover skal samarbejde med andre offentlige myndigheder, herunder ikke mindst lægerne”.

Gaderummet har aldrig fået klager om manglende samarbejde fra hverken den ene eller den anden offentlige myndighed eller nogen andre, før tidligere tilknyttede psykiater Henrik Rindom http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20Politik/2007-04-18%20Tilbagemelding%20vedr%20samarbejde%20med%20Hvidovre%20Hospital.pdf  – som ikke mødte op til de aftaler han selv havde lavet med brugerne, hvilket Gaderummet utallige gange bad ham om jf. brevudvekslingen der ligger på hjemmesiden – pludselig anklagede Gaderummet for manglende samarbejde.

Embedslægerapporten fra 2007 http://www.gaderummet.dk/a/2007-06-07%20Sundhedsstyrelsen.%20Tilsynsrapport%202007%20for%20Gaderummet.pdf  havde i øvrigt intet at udsætte på Gaderummets arbejde, heller ikke på det psykiatriske som kommunens Socialfaglige Tilsyn ellers påstår, og under konflikten, hvor der ikke har været råd til at lønne en fast sygeplejerske – fordi Warming og co. fratog os støtten - har Gaderummet haft et samarbejde med "lægerne". Frivillige sygeplejersker og en læge fra Sundholmen har kontinuerligt besøgt os.

 

9. ”Og det er også givet, at en så jordnær ting som brandsikkerheden skal være i orden”.

Ifølge noget så jordnært som brandtilsynsrapporterne fra starten http://www.gaderummet.dk/a/2007-06-22%20K%F8benhavns%20Brandv%E6sen.%20Vedr.%20matr.nr.5607%20Gaderummet.pdf og fra 2008, fejler brandsikkerheden i Gaderummet ikke noget. Hvor kommer det fra, Warming?

 

10. ”Det er lederens ansvar, at det sker, og det har den nuværende leder ikke ønsket at påtage sig”.

Løgn igen, jf. ovenstående.

 

11. ”Og derfor vil jeg og mange andre have en ny leder, da ideen om et anderledes sted skal være stærkere end en enkelt person”.

De "mange andre" er i hvert fald ikke brugerne. Mikkel Warming må desuden have misforstået noget essentielt i ordet "brugerstyring", som vi jo har i Gaderummet. Men det betyder altså, at det er BRUGERNE der styrer og opretholder Gaderummet, hvorfor der synes at ligge en temmelig åbenlys modsigelse i Warmings påstand. Gaderummet er ikke en enkelt mands ide, det er ca. 200 brugeres, over 1314 sympatisørers (jf. underskriftindsamlingen, som mange i øvrigt endnu ikke kender til), en samlet bestyrelse – der bl.a. tæller Preben Brandt og Line Lerche Mørck, lektor i pædagogisk psykologi, og en samlet personalegruppes dybt funderede tanker.

Netop derfor bør Gaderummet – i sin hidtidige form og med sin hidtidige personalegruppe - bevares, for ideen om et nyt sted, skal være stærkere end Mikkel Warming og co., og i øvrigt andre skeptikere, der aldrig har sat deres ben i Gaderummet, eller på egen krop og sjæl prøvet gadelivet.

 

12. ”Gaderummet skal fortsætte, som det oprindeligt var tænkt: Som et sted, hvor der er højt til loftet og selvtilrettelæggelse. Et sted, hvor der ikke er stærke ledere, og et sted hvor sårbare unge kan komme og være sig selv, samtidig med at brugerne får den behandling, som en del af dem har brug for.  Præcis hvordan det skal foregå, bestemmer jeg ikke som politiker. Det afhænger nemlig af brugerne, da der er lagt op til en meget høj grad af brugerstyring. Det står sort på hvidt i de planer, der er vedtaget i socialudvalget”.

Ja, det er præcis sådan Gaderummet altid har fungeret. Det går tabt i det nye tilbud, der langt hen ad vejen ligner de traditionelle kommunale tilbud, som Gaderummets brugere ikke kunne rummes eller hjælpes igennem, hvorfor de endte i Gaderummet. Det er oven i købet noget af det selvsamme personale, der tidligere ikke har haft kompetencer til at støtte Gaderummets brugere, der skal ansættes i det nye tilbud. Brugerstyringen afskaffes til fordel for "brugerindflydelse" som en overordnet ledelse efter for godt befindende kan tildele brugerne, socialpædagogikken genindføres som grundlag i stedet for den socialpsykologiske tilgang, som har gjort Gaderummet i stand til at samle unge op, som ingen andre har kunnet nå, og den intensive psykologhjælp indskrænkes til et symbolsk minimum til fordel for øget psykiatrisk behandling. Man får altså endnu et sted, som Gaderummets brugergruppe ikke kan bruge, fordi de netop IKKE kan få den behandling de ønsker og har behov for. At det ny tilbud således IKKE er en videreførelse af Gaderummet, blot med en ny ledelse, det står sort på hvidt i de planer, der er vedtaget i socialudvalget, som brugerne har fået.

 

13. ”Og hvis de kommende brugere ønsker at bevare Gaderummet som et alternativt værested i København, ja så ender Gaderummet med at blive netop det”.

Hvis det er tilfældet, hvordan kan det så være at de utallige henvendelser fra brugere og personale m.m., som man i Gaderummet har sendt til Mikkel Warming, socialudvalget, Enhedslisten og alle andre der har været impliceret i sagen, enten ignoreres, eller besvares med udenomssnak? Mikkel Warming og co. er åbenlyst ikke interesserede i at give Gaderummets brugere en stemme i eget liv.

 

Det, der er gået forud for lukningen af Gaderummet er så udemokratisk og krænkende for brugernes retssikkerhed, at det er ubærligt. Vi finder det uforståeligt, at Enhedslisten ufortrødent bakker op om deres socialborgmesters handlinger i sagen. Vi opfordrer alle, der vil vide mere, til at kontakte os, hvis man har spørgsmål, og til at skrive under på underskriftindsamlingen der ligger her http://bevargaderummet.skrivunder.dk/.

Desuden opfordrer vi til at deltage i demonstrationen for mangfoldighed og retten til selvbestemmelse, torsdag d. 18/12 kl. 18 fra Skt. Hans Torv, der har til formål at synliggøre vores utilfredshed med de vedvarende lukninger og reformeringer af de alternative behandlings,- pasnings- og undervisningstilbud, fristeder, væresteder og alternative scener. Samlet står vi stærkest i kampen for retten til at være.

 

Et samlet Gaderummet 8.dec. o8

Kontakt, mail: info@gaderummet.dk eller tlf. 6065 0133. www.gaderummet.dk    www.tvgaderummet.info